Strålning ²

Jag har tagit upp det tidigare, men jag måste än en gång upplysa eventuella läsare om vad ordet strålning innebär och att det i de allra flesta fallen är missvisande och felaktigt sätt att kategorisera ihop diverse olika fenomen som existerar i naturen.

Tidigare så tog jag upp vad folk generellt sätt förknippar med ordet och varför så många här i världen blir rädda så fort de här det. Den här gången ska jag försöka bena ut vad de olika typerna utav strålning är, vilka som är farliga och varför de är farliga.

Joniserade strålning. Det är ett samlingsbegrepp det med. Men det är en logisk samling utav begrepp. All form av joniserande strålning har tillräckligt mängd energi att slå ut elektroner ur atomer. Det gör atomer till laddade joner.

Joniserande strålning brukar delas in i två grupper, elektromagnetisk strålning och partikel strålning. Den elektromagnetiska strålningen är: Ultraviolett, Gamma och röntgenstrålning. Alla dessa former av elektromagnetiska strålningar är väldigt högfrekventa och du måste utsättas för en ganska ordentlig dos av de olika innan chansen till att utveckla cancer är en risk.

Partikel strålning brukar även kallas för Alfa och Beta strålning. De består av starkt laddade atomer eller, delar utav atomer. Den här sortens strålning brukar vara ganska lätt att stoppa med de flesta former utav fast materia.

Gemensamt för alla former utav joniserande strålning är att de har tillräckligt hög frekvens och är tillräckligt kraftiga för att kunna förändra molekyler och atomer. Det kan leda till att vissa atomer i en cells DNA förändras och cancer kan bli en av följderna.


Radiovågor. Fungerar på samma princip som röntgen och gamma strålning. Det som skiljer dem åt är frekvensen. I sverige finns dessutom något som heter Statens Strålskydds Institut (SSI).

Anledningen till att radiovågor i mindre doser är ofarligt för människan är den ovan nämnda frekvensen. Radiovågor har inte nog hög frekvens att kunna förändra atomer eller molekyler, därför är det omöjligt att få cancer av radiovågor.

När radiovågor absorberas av en levande skapelse så skapas värme. Det är den principen som en micro använder och det är därför inte nyttigt att utsätta sig själv för allt för stora kvantiteter av radio strålning under en allt för lång period.


Kort och gott så är det fysiologiskt omöjligt för en mobiltelefon eller en komradio att ge dig cancer.

0 kommentarer: