Hypotetiskt hot från rysslandKäre läsare, efter att ha sett följande inslag på TV så kom jag på mig själv att säga något likande. "Lades inte kalla kriget ner nånn gång i mitten av 80-talet?"

0 kommentarer: