EU, varför det inte fungerar

Prata med vem du än vill, alla håller med om att EU i dess nuvarande form inte fungerar som de vill. En del vill ha mer bidrag från EU, andra vill plocka bort bidragen från EU. En del vill ge mer makt till EU och andra vill lägga ner allt samman.

Ingen kan däremot påstå att grundtanken till EU är felaktig. Ge medborgarna i de olika länderna större möjlighet att röra sig, större möjlighet att handla saker mellan varandra och på så sätt ge folk inom hela EU en möjlighet att skapa större förståelse mellan varandra.

Problemet idag är dock att EU har blivit ett byråkratiskt monster. Välj nästan vilken person som helst som bor inom EU och fråga dem om de har insikt i vad EU sysslar med. Problemet ligger i att EU inte följer principen av enkelhet.

Om du vill göra stordåd här i världen så försök göra det så enkelt som möjligt. Martin Luther King gjorde något liknande då han ville skapa ett mer jämställt USA. Han la fram ett kort, konkret, enkelt förslag för att skapa mer jämnlikhet i USA. Anledningen till att det fungerade var enkelt. Därför fungerade det.

Om EU skulle föreklas, då skulle folk ha mer insikt i arbetet som händer i Bryssel. Om folk har mer insikt i vad som händer så har även folk mer förståelse för de saker som genomförs.

Man kan fråga sig varför EU idag har blivit ett sådant byråkratins högnäste. Anledningen är enkel, de som styr EU vill inte att folk ska ha insikt eller förståelse för vad EU gör. På det sättet så kan fler saker som inte folket vill genomföras.

0 kommentarer: