Censur

Efter en djupgående och ganska intressant diskussion runt bekanta idag om ämnet censur så tänkte jag att det skulle vara en passande överskrift på dagens inlägg.

Det jag personligen kom fram till är att censur är så mycket mer än enbart att plocka bort svordomar och könsord ur Tv och radiosändningar. Att införa en censur behöver inte vara att någon går igenom material i efterhand. Det behöver inte ens påverka en kommunikations kanal.

Censur i dess yttersta form måste vara rädsla. Att någon ser, hör och vet allt du gör. Som är beredd att sätta dit dig för minsta lilla felkliv eller opassande uttalande. En sådan rädsla måste om något vara den ultimata formen utav censur.

I dagens sverige så vet folk att det krävs ganska många felsteg och ibland ganska mycket handling innan polismyndigheterna funderar på att göra något saken. Färska statistik som jag inte orkar att länka till idag visar tydligen att mer 90% av alla småbrott som Svensson sysslar med är saker som polisen inte ens tar upp eller gör undersökningar utav.

Men om alla övervakning utav folket skulle ske maskinellt. Övervakningskameror och filtrering utav folks telefonsamtal skulle säkert ha någon form utav effekt. Men skulle det i förlängningen enbart innebära att alla kriminella skulle använda rånarluvor och andra kommunikationsmedel?

I ett övervakat samhälle skulle faktiskt den ultimata formen utav censur kunna leva ohotad. Rädslan att bli ditsatt utav systemet. Systemet som byggdes för att "skydda folket". Man kan undra vilket folk som skyddas och från vad i ett samhälle där alla lever i konstant rädsla.

0 kommentarer: