"Dog av P-piller!!!"

Än en gång gör jag en kvällblaskrubrik i hånande syfte. Det är säkert väl känt att jag skyr kvällspressens så kallade rapporteringar som döden själv och att min definition utav "fördummande av folket" kan materialiserasArenavägen 63 i Stockholm.

Följande artikel tar upp en väldigt tragisk historia om en ung flicka som nyligen har börjat tugga p-piller som dog utav en blodpropp i hennes lungor. Det finns bara ett litet problem, det nämns inte ens att det ske finnas någon definitiv orsak till hennes död.

Att hon dog utav en blodpropp i lungan är säkert, men vad som orsakade den är inte fastslaget och kommer med allra största sannolikhet inte att länkas samman med just det preventivmedlet hon åt.

Det som jag stör mig som fan på är att om hon nu ska ha haft så mycket problem med tabletterna, varför inte bara sluta med dem.

Just de, för att det är inte flickans egna ord som citeras. Det lustigaste utav allt, halva storyn har inte ens en referenskälla. Var kommer uppgifterna från? Sjukjournaler eller intervjuer med föräldrar?

Jag skriver ur mitt eget huvud och det är en känd håla av hat, ondska och skepsis mot allt och alla.

En annan sak som visas här är Aftonbladets gömda hyperkonservativa agenda emot preventivmedel, sunt förnuft och förstånd. Personlig logik som bygger på lagar och medmänsklighet ska bytas ut mot stockkonservativ moral med motsägelser och grova logiska misstolkningar.

Än en gång död åt kvällspressen och alla de tankelösa nötterna som skapar denna fördummande dynga i journalistikens absoluta botten.

0 kommentarer: