Okunskap och ideologisk hjärnröta! Idiotism och lögner!

Hängas ska de förbannande miljömupparna som vill fördärva landet och mångdubbla din elräkning. Billig, tillförlitlig och miljövänlig energi är vad Sverige behöver. Dvs kärnkraft.

Kärnkraft har ingen form utav utsläpp i atmosfären, de skapar väldigt hanterbart avfall som inte är utspritt land och strand runt och de är en tillförlitlig energikälla.

Alla andra tillförlitliga former utav energi förbränner någon form utav fossilt bränsle eller utnyttjar ovanliga geotermiska källor.

Sverige behöver inte kolkraft som polen och vi har inte värme i backen som islänningarna har.

En modern kärnreaktor av den typ som byggs just nu i Finland har en effekt på ca 1600 MW
Dvs 1 600 000 000 Watt.
Att ersätta det med vindkraft skulle behövas minst 267 stycken utav världens idag största och mest effektiva vindkraftverk snurrandes vid 100% effekt dygnet runt.

Låt säga att man ger vindkraftverken lite mer realistiska förhållanden. De placeras på lite olika platser där de blåser ofta och de har alla ett snitteffektvärde på 30% av max.

Då skulle det behövas (6 x 0.3) / 1600 = 889 stycken!

Tänk även på att vissa dagar blåser det inte speciellt mycket.

0 kommentarer: