Göran Bryntse

Källa till skit, normalt sätt ett rövhål. Idag i formen utav Göran Bryntse. Källan och en av de mer ansedda orsakerna till att sverige idag har en så pass hjärntvättad befolkning när det kommer till energifrågor.

För att göra saker och ting kort. Han är känd för att utföra agendadriven forskning. Det går ut på att man plockar de bitar man tycker låter bra ur andras studier och forskningsresultat för att framföra sin egen vilja eller mening. Han räds inte heller för att citera mycket kraftigt ifrågasatta publiceringar och ibland t.o.m opublicerat material.

Han brukar ofta och väl tala sig varm i energifrågor och på något mystiskt sätt så har han varit en del utav Svenska Energimyndigheten. Han är känd för att tala sig varm om elöverskott i sverige, att vindkraft och bioenergi kan lösa de flesta problemen och att kärnkraft är desamma som kärnvapen.

Om du stöter på honom så bör hans ord tas med mycket stora kvantiteter salt och siffrorna som han nämner kan du garanterat veta antingen är kraftigt påverkade i rätt riktning eller helt påhittade.

0 kommentarer: