Varför en del idéer inte fngerar

Jag har länge och väl funderat över varför privatskolor, privata sjukhus och privata vägar inte skulle fungera i längden. Med förutsättningen att de privata instutitionerna nu betalas av staten, dvs skattepengar så finns det ett stort fel med idén.

Den privata marknaden brukar ofta efter ett tag se ut som följande, du har mellan 2 och 5 riktiga giganter på marknaden som i sin tur styr hur saker och ting ska se ut och det i praktiken är ett oligopol. Det finns idag 4st större matbutik kedjor, det finns 5st stora banker, det finns 3st större byggföretag, det finns 3st elkraftsbolag.

Listan kan göras längre men det finns iaf en liten till nästan obefintlig konkurrens. De känner att det inte finns några större marginaler att växa på och de ligger då i deras egna självintresse att behålla den nuvarande strukturen istället för att konkurera med varandra. Därför köps små uppstickare upp för att behålla de tidigare förhållandena.

Om man lägger till den extra biten att alla kunder bekostas av staten/landsting/skatter och betalningen är densamma oavsett, så blir situationen helt plötsligt ganska udda. Det ända sättet att öka vinstmarginalerna blir då att minska på servicen som kunden får i slutändan.

Dvs att en liten mängd stora företag kommer att etablera sig som de stora giganterna, de kommer inte att vilja konkurrera med varandra. De stora giganterna kommer köpa upp eventuella uppstickare och det kommer att ligga i deras självintresse att ge dig så lite service som möjligt för att få så stor vinstmarginal som möjligt.

Därför kommer inte en privatisering av vård, skola, omsorg att fungera.

0 kommentarer: