Ondska

Ordet ondska anser jag är ett ord som bör förbjudas. Idag har det ingen praktisk användning. En person kan inte vara "ond" eller "elak".

Begreppen ondska och att vara elak är om något förlegade och väldigt förvirrande i dagens moderna samhälle där beteendevetenskap och psykologi kan besvara vad de gamla utryckan egentligen beror på och hur pass missanpassade de är idag.

För att inte göra människor så elaka så ska jag koncentrera mig på ordet eller begreppet ondska.
Begreppet ondska kommer från den kristna tron. Idéen är ganska simpel. Det finns saker och ting som är bra och saker och ting som är dåliga. Saker och ting som var emot bibeln eller kyrkans vilja var "av ondo" medans saker som kyrkan var för var "Guds vilja".

Men eftersom att det så mycket skit i bibeln som motsäger något annat i boken så kunde kyrkan påstå att i princip vad som helst som inte passade prästerna var "av ondo".

Ordet ondska kommer från kyrkan för att man skulle ha en motsats till gud och det som var "gott". På det sätte så kunde kyrkan få mer makt. Kyrkan och dess ledare kunde peka på de saker som de inte tyckte om, leta tag i något siat ur bibeln, vrida och vända lite på det och vips så kunde nästan vad fan som helst vara "ondska".

Om någon kan hitta en bra anledning till varför man ska ha kvar ordet så skriv en kommentar. Observera att nötter, fjortisar, gnällspikar, analfabeter, religiösa fanatiker och liknande patrask undanbes att skriva.

0 kommentarer: