Halleluja för dåligt väder

Efter att ha läst en artikel i den lokala blaskan (norran.se) så har jag kommit fram till att de gråa och trista vädret med snöslask salt och smuts på vägarna faktiskt för med sig något bra. Enligt artikeln så är mängden smuts på kamerorna så pass stor att sannolikheten att du åker fast för att du kört för fort förbi en av dessa idiotiska skapelser blir bara 33%.

Siffran borde läggas fram till regeringens beslutsfattande och ett beslut borde tas om förändring. Det mest logiska och rationella beslutet borde vara att man helt enkelt plockar bort kamerorna. Om de enbart har en effektivitet på 33% så borde man helt enkelt inte lägga pengar på en sån verksamhet. Jag är väldigt säker på att pengarna kan användas till nånting mer nyttigt som att plocka bort gamlingarna ur trafiken.

Sveriges äldre personer har en jävla tendens till att skapa irritation på vägarna i sverige genom att bland annat totalt strunta i vissa regler och förordningar. Ett kort exempel på olika förordningar som de i norra sverige iaf har en tendens till att strunta i:

Stopp plikten. De stannar men de lämnar inte företräde, de kör bara ut på vägen och använder den som accelerations sträcka.
Förbud mot att stanna och göra en U-sväng på huvudled. Väldigt vanligt förekommande beteende hos äldre som allt som oftast inte kommer på tanken till att köra 50meter till och vända i rondellen eller korsningen framför dem.
Totalt ignorera förbud mot vänstersvängar. Något som är otroligt vanligt och om något trafikfarligt.
Stanna mitt i refuger och blockera all korsande trafik. Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om att äldre personer har blockerat trafik genom att agera på ett sådant sätt.
Ignorerade av hastighetsbegränsningar. Alla känner igen sig nu. En person som för länge sen skulle ha kasserat sitt körkort sitter bakom ratten på en bil (volvo oftast) och håller en hastighet av ca 10 till 25km/h under hastighetsbegränsningen. Inte nog med att de skapar orytm i trafiken, de har aldrig koll i backspegeln och pga deras dåliga syn brukar de slicka mittlinjen. De gör att de är omöjliga att köra om och att de skapar irritation, vilket i sin tur leder till omkörningar som kanske inte är så passande vilket kan leda till frontal kollisioner som sedermera ungdomar får skiten för i statistiken.

Jag vet att listan kan göras väldigt mycket längre och att de finns lokala avvikelser. Men jag är säker på att många med mig vill att körkortet i sverige i dess nuvarande form borde förändras. Kort och gott så borde alla personer som har ett körkort ta om det efter 15 år och efter åldern 60 borde man ta om det vart femte år.

Jag är säker på att trafiken i sverige skulle bli en bra bit mycket säkrare plats att färdas i.

0 kommentarer: