Nykonstruerat parti

Efter att ha känt frustration över att de olika partierna idag inte står för nått vettigt så vill jag nu slänga ut en idé av hur jag skulle vilja ha ett optimalt parti med frågor och svar som jag själv kan stå för.

En social liberal värdegrund och ideologi. Att sakfrågor inte behöver grundas i ideologi och att all form av extremism ska motarbetas.

Ett parti för kärnkraft men men mot kolbränslen. Ett parti för välfärd men mot passifiering. Ett parti för förändring av skolan utan att skapa kaos i klassrummen.

Ett parti som förstår att landsting är något av det förgångna och att sjukvård är en statlig syssla, precis på samma sätt som att grundskolan ska drivas av staten och inte av företag eller religiösa samfund.

Ett parti som förstår att alla har rätt till äktenskap oavsett vem vilka som gifter sig. Ett parti som inte lägger sig i hur föräldrar fördelar sina föräldradagar eller påtvingar organisationer eller företag jämställdhet.

Ett parti som är emot det nuvarande bidragssystemet och som vill jämställa skatter för alla som har en inkomst eller tjänar pengar.

Ett parti med ambitioner och resonemang som grundar sig på verkliga behov och som kan frångå ideologi om nödvändigt för att kunna utföra något bra för landet.


Nu blev det en hel massa saker och en satans massa tankar från min sida. En vacker tanke, kanske, bara kanske att ett etablerat parti kunde röra sig i den riktningen och inte som nu bara låsa in sig i taskiga kompromisser med antingen blå eller röd färg.

0 kommentarer: