Frågor och svar

Alla bloggare som har läsare får förr eller senare en del frågor som är mer eller mindre dumma. Eftersom att jag driver en blogg som handlar om min synvinkel på samhället och dess utveckling så vill jag därför enbart svara på frågor som är relevanta för ämnet. Jag tänker inte svara på idiotiska frågor som vilken färg jag har på mina kalsonger eller vilken färg jag föredrar på mina väggar.

Fråga ett: I vilket politiskt fack känner jag mig mest hemma?

Svar:
Jag anser att de flesta av de politiska partierna enbart är kappvändare som inte bryr sig om nationens bästa eller för den delen om någonting annat än deras egen vilja att jävlas med folk. Därför så känner jag mig inte hemma i debatten om hur stor sjukersättning ska vara. Frågan är irrelevant.

Jag kan däremot påstå att jag tillhör en filosofisk mix av liberalism och socialism. Jag är emot i princip allt vad som heter moral då jag inte finner något syfte med det. Jag är emot allt vad som heter miljö rörelse eftersom att de enbart består av hycklande nötter.

Nästa fråga. Varför har du inte tagit dig tid att kommentera den idag så ingående debatten om samhällsövervakning?

Svar:
Helt ärligt så känner jag mig en smula kluven i debatten om samhällsövervakning. Jag anser att massövervakning i alla dess former är felaktig och jag har hittills inte hört ett vettigt hållbart argument för det.

Övervakning av allmänna platser ser jag inte heller något syfte med. En kamera stoppar inte en våldtäcktsman eller en bankrånare. Det enda som händer är att de täcker sina ansikten eller försöker ha sönder en eventuell kamera.

Jag är däremot för övervakning av allmän platser om det sker med fotfolk och det finns en generell anledning till att övervaka platsen. Polisen borde syssla mer med övervakning av demonstrationer och evenemang med stora mängder människor De borde syssla mindre med onödig hastighetsövervakning runt sveriges vägar. Att skrota stora delar av deras nuvarande pappers exercis skulle säkert också vara nyttigt.

Den grundläggande principen av att det ska finnas en misstanke om brott måste finnas innan medelanden ska få analyseras eller övervakas. Skyddet av privat kommunikation är väldigt viktigt för att ett fungerande samhälle ska kunna existera.

Sista frågan: Känner du ett ansvar för att samhället ska må bra?

Svar:
Ja. Alla som har en fungerande hjärna borde ta sig tid att göra något. Må det vara vad som helst, studera, arbeta, tigga eller organiserad brottslighet. Att sitta hemma på röven och stirra i väggen anser jag vara mer skadligt än att tillhandahålla droger till mindre förstående människor.

Om du studerar så fyller du oftast din hjärna med upplysta och rationella tankegångar. Du kanske lär dig ett yrke eller bara är otroligt less på ditt tidigare arbete. Vissa undantag existerar men de kan jag se förbi.

Att arbete har aldrig varit skadligt för samhället. Om det så är svartarbete eller vitt arbete. Du tillhandahåller samhället med din förmåga och att se på en annan person som arbetar är alltid felaktigt. Ett arbete fyller alltid ett syfte.

Organiserad brottslighet fyller också ett syfte i samhället. De sammanfogar den svenska majoriteten i en något kostsam men ändå nödvändig kamp emot "de andra". Till skillnad från USA så kämpar sverige mot ett reellt hot som finns i de flesta byar och städer. Om du är oförståndig och känner för att knarka ihjäl dig så finner ja ingen anledning till att du inte ska få göra så.

Men kom då inte till mig och om du vill ha bidrag och skyll dig själv om jag slår in pannbenet på dig när du snor något av mig.

0 kommentarer: