iPad, den heliga platta

"Herren sade, skåda min härlighet och den gåva jag ger till er. Och herren visade sina barn det nya budet, likt ofelaktig som herren själv, skåda denna herrens skapelse.

Såsom herren förkunnat för Steve, han församlade för folket och herrens skapelse sken av gudomlighet.
Den heliga platta kallas iPad, låt namnet aldrig förkunnas i osalighet och visa herren vördnad för dess barmhärtighet."

Texten ovan är ur Mammon's bok om hur Steve Jobs presenterade den heliga iPad som hitintills ingen har hittat någon praktisk användning för.

0 kommentarer: