Borgarnas totalitära samhälle

Hur ska det gå för den oberoende staten Sverige. Landet i Europa som hållits sig borta från krig, revolutioner, förtryck och varit en ledstjärna i hur ett rättvist samhälle ska byggas.

Borgarna vill bygga om det det nu till ett samhälle som gladeligen raserar allt det som tidigare har byggts upp. Folk ska inte få uttrycka sig utan att bli avlyssnade eller på annat sätt bli övervakade. Nya regler för demonstrationer ska införas för att "extremister" snabbare ska kunna tas omhand.

Vi ska vara mer delaktiga i krig som vi har något med att göra och vi ska satsas mer på försvarsmakten och underrättelse tjänst.

Borgarna har dock inte riktigt förstått vad ordet försvar innebär. Att försvara sig, inte att föra krig åt andar som legoknektar.

Underrättelse tjänst verkar de inte riktigt heller förstå vad det är. Att spana på kända mål för att förhindra att hot mot riket kan undvikas. Borgarnas varioant av den frasen verkar vara att bevaka allt det som folket skriver, läser och säger som passerar lands gränsen ska sorteras upp och kollas igenom så att inte folket inte sysslar med något som inte är bra för dem.

Sist men inte minst så ska yttrandefrihet avskaffas för att det inte passar kristdemokraterna. Att säga något opassande om kyrkan i skolan ska självklar vara straffbart, men inte vem som helst ska straffa dig. Det är så klart den som ska förmedla dig kunskap som ska prygla dig till ordning och förstånd om kyrkans vilja och borgarnas makt.

Du ska inte ha rätten att vara mindre engagerad på en lektion. Ty läraren har nu makt nog att tvinga in orden i huvudet på dig. För att ytligare förenkla detta så ska onödigheter som diskution och tyckande plockas bort för att du inte ska förvirras under lektionerna.

0 kommentarer: