Folkpartiet

Som rubriken säger så ska jag ta mig tiden till att beskriva hur dubbelbottnat folkpartiet faktiskt är.

Till att börja med så säger folkpartiet att de är liberaler. Liberalism går kort och gott ut på att alla personer ska ha rätt till personlig frihet och att de är det viktigaste av allt. Liberaler brukar även vilja att staten inte ska bry sig speciellt mycket om hur det går för folket och ska inte syssla med varken skatter eller bidrag. Statens uppgift handlar mest av allt om att se till så att de lagar som finns efterlevs och att lagarna ser till så att den personliga friheten står i centrum.

Liberaler brukar man kunna dela in i del olika grupper men det som alla har gemensamt är att de just värdera individen, rätten till yttrandefrihet och att man har ett rättvist system för alla som respekterar de mänskliga rättigheterna.

Folkpartiet står dock för en del andra saker. De vill bland annat att ungdomar som går i skola (oavsett ålder, form av utbildning, på vilken nivå och helt utan möjlighet att överklaga eller ifrågasätta) ska rätta sig efter nya regler. De vill ge lärare i skolan väldigt mycket rättigheter som om något går emot allt som heter liberalism.

Lärare ska ha möjlighet att beslagta valfritt objekt som anses störande på något sätt under lektion utan att eleven har någon som helst möjlighet eller rättighet till att ifrågasätta eller överklaga beslutet. Lärare ska ges rättighet att tysta de elever som inte håller med läraren på ett eller annat sätt, självklart är det av läraren godtyckligt vad som är störande eller på annat sätt motsättande.

Läraren ska dessutom ges rättighet att åsiktsregistrera elever och arkivera materialet. För att inom kort så vill folkpartiet att lärare ska ge elever betyg i "ordning och uppförande". Ett minst sagt godtyckligt betyg som mest av allt handlar om att göra sig vän med läraren i så liten mån som möjligt ifrågasätta läraren eller på annat sätt åberopa sin grundlagsskyddade rättighet till yttrandefrihet för att kritisera.

Till råga på allt så har lärare idag rättighet att ge eleven i princip vilket betyg som de själv passar dem. De behöver inte motivera det, de behöver inte vara rädd för att någon på något sätt kan överklaga det eller att de på något annat sätt skulle kunna straffas för att de antingen satt ett för lågt eller för högt betyg.

Skolan (speciellt grundskolan då) i sverige ska tydligen byggas om till regelrätta koncentrationsläger för elever.En annan sak som folkpartiet vill genomföra för att "sverige ska må bättre" är att färre människor här i sverige ska få bidrag. Då speciellt socialbidrag. Inspirationen har de fått från USA och ett uttalande från president Clinton som vi alla så väl känner till ledde USA till välstånd och lycka.

Kort och gott så vill folkpartiet att färre personer ska få möjlighet att få bidrag och att fler ska gå i arbete. Det ska genomföras med förändringar i arbetsskyddet och löneutsikterna för "enklare" arbeten. De vill helt enkelt skapa mer segregation i samhället för så att de som redan har pengar ska kunna tjäna mer pengar. De som inte har jobb idag ska tvingas till att ta dåligt betalda jobb som ska bli osäkra och få ännu sämre betalt för att de som redan har det bra inte vill vara solidariska mot de som inte har samma möjligheter eller kompetens.Det finns en bra bit mycket mer saker som går stick i stäv mer liberalismens grundbultar som folkpartiet "liberalerna" vill genomföra.

0 kommentarer: