När idioter kommer till tals

Dagens samhälle styrs och formas alt mer av media i olika former. Folk läser mer "nyheter" och ta till sig mer av omvärlden än tidigare. Vid första anblick så låter det underbart. Folk blir mer allmänbildade, de får större förståelse för andra platser, situationer och om samhällets utveckling. Men nej då. Folk blir matade med den grövsta sortens dynga och sensations media du kan hitta. Folk slutar bry sig om ekonomiska förändringar i världen. De tycker inte att politik är intressant och en sån enkel sak som vädret är tråkigt.

Den sortens "nyheter" folk vill ha är vad som händer någon urblåst bimbo i en dockhussåpa. De läser enbart rubriker om hotbilder mot dem själva och bryr sig mer om popartister än nya lagförslag skapade utav folk som kuva folk.

En form utav sensations nyheter som verkar ha etsats sig fast i huvet på folk är hotbilder från vardagliga saker. Helt plötsligt ska vi inte konsumera skithuspapper eftersom att det används miljöfarliga ämnen när de framställs. Det har alltid använts miljöfarliga ämnen när toapapper har tillverkats, men helt plötsligt skulle de nu leta sig upp i tarmen på folk och skapa rubriker. Att folk inte känner till hur saker och ting tillverkas må vara en sak. Men att helt plötsligt göra en vardagsprodukt till en värre katastrof än Tjernobyl är för mig ett mysterium.

En sak som jag tidigare har skrivit om och än en gång ska skriva om är det i folkmun otroligt farliga ordet "strålning".

Den här artikeln är en av många som tar upp ämnet om mobiltelefoner och dess potensiellt skadliga inverkan på människor. Självklart så läser folk smörjan och den vanliga karusellen är igång, än en gång.

Än idag så känner jag att folk kastar omkring ordet strålning utan kännedom om dess innebörd, de skriker vitt och brett om att folk får mystiska symptomer utav diverse olika saker i hemmet som ska skapa "strålning". En sak de klart flesta tänker på när de hör ordet strålning är kärnkraft. Vilket vi (av tidigare nämnd sensations media och miljöpartiet) har blivit lärd är ytterst farligt och i alla former ska "stängas av" eller plockas bort.

Saken är den att hypokondriker nu har hittat på att elektromagnetisk strålning, strålning från radiosändare och nukleär strålning är detsamma och är minst lika farligt. Följaktligen så finns det folk som vill förbjuda mobiltelefoner, trådlösa datornätverk och DECT-telefoner.

Eftersom att de personer som skriker behöver något att stå på i deras argument. Må de så vara siffror de har hitta på själva eller undersökningar som inte ens har med saken att göra så kommer de alltid med något i handen och säger att deras "bevis" är det enda och att de självklart har rätt. Sådana personer brukar av psykologin kallas för psykiskt störda personer med paranoida störningar. Mer specifikt paranoid psykos med inslag av hypokondri.

Jag ska göra vissa efterforskningar och mer eller mindre slå hål på alla argument, påståenden och "forskningsresultat" som den ovan länkade artikeln innehåller.

0 kommentarer: