Bidrag

Sverige, bidragens förlovade land. platsen där man kan få bidrag för i princip vad som helst och ibland helt utan garantier eller ens minsta lilla uns till produktivitet eller samhällelig fördel. Bidragsystemet som vi känner till idag är mer än bara den socialdemokratiska viljan att paralysera folk i deras egna stolar och snedvrida den öppna marknaden. Idag är bidragssystemet så mycket mer än bara den svenska viljan. Pengar och beslut flödar mer eller mindre fritt mellan EU nationerna, det enda som behöver göras för att håva in pengarna är att börja med byråkrati och utnyttjande utav stundande situationer.

Ett bra exempel på hur snedvridet det kan bli är hur tobaksindustrin idag får bidrag samtidigt som deras produkter är bland de mest skattebelastade i världen. Ett annat är hur sverige ger bidrag till personer med för stora fastigheter som de inte har råd med, samtidigt som stora fastigheter beskattas mer än mindre.

Är då det invecklade och evigt byråkratiska systemet som existerar idag mestadels av ondo? Möjligtvis, alla bidrag är inte felaktiga men en väldigt stor andel av dem är det. Problemet med dagens bidragssystem är att det omgärdas utav för mycket byråkrati En byråkrati som skapades för att inte alla skulle kunna få vilket bidrag som helst.

Om de onödiga bidragen skulle plockas bort så skulle mer resurser kunna läggas på kvalitetskontroll istället för att göra krångliga onödiga formulär och invecklade beslutsprocesser.

I samma veva så skulle en stor del utav dubbelmoralen i landet kapas bort. Mindre skattepengar skulle gå till administrativa ändamål. Hel samhället skulle må bra av en ordentlig uppstädning utav det nuvarande bidragssystemet.

Det största problemet som finns idag för en sådan reform är socialister, fackförbund, konservativa, bidragstagare och halva industrin i EU. Sannolikheten för att en sådan förändring skulle ske är därför minimal.

0 kommentarer: