Förbud

Förbud är något som jag tidigare har tagit upp. Enkelt sagt så kom jag fram till att ett förbud är tandlöst om ingen vill följa det och repressalier är obefintliga. Om förbudet dessutom inte kan motiveras eller fylla någon annan funktion än att irritera folk så kommer det med allra största sannolikhet att inte följas.

Låt oss ta ett exempel från de norra delarna utav landet, närmare bestämt i Sorsele kommun där nu kommunalpolitiker har beslutat om ett totalt förbud emot tobak på alla kommunala arbetsplatser. Detta inkluderar allt från städpersonal till dagispersonal och brandförsvar.Att förbjuda användandet utav tobak i en lokal går alldeles utmärkt i mina ögon. Ägaren utav lokalen bestämmer om det ska vara tillåtet eller inte. Att förbjuda det på en allmän plats däremot går inte hem för sig.

När du däremot som anställd på ett företag får veta att du inte får syssla med det när det själv passar dig är bara helt enkelt fel. Att personal inte får ha på sig jobbarkläder kan jag gå med på, det är arbetsgivarens kläder.

Den uppenbara anledningen till att man vill begränsa användandet utav tobak är att röken från cigaretter kan upplevas otrevlig och för en del personer kan det innebära akuta allergiska besvär. Hur kan det då komma sig att man vill förbjuda snus?

Personligen tror jag att Sorsele kommun inte är speciellt intresserade utav vem, när eller hur tobak konsumeras. De vill med små pyttesmå steg göra fundamentala förändringar i samhället. De vill kontrollera dig, kontrollera vad du får göra, när du får göra det och var du får göra något.

Kommunen är på en stakad stig emot att bli ett kontroll samhälle. Inom kort så kommer "extremistiska grupper" att förbjudas. Folk kommer att få deras internet uppkoppling filtrerad "för din säkerhet". Brev kommer att läsas och telefoner kommer att avlyssnas.


Folket måste stå upp för deras rättigheter att få fördärva dem själva om de så vill det. Säkerhet, trevnad och trygghet är bara täckskäl för att legitimera ett stängt samhälle där du inte har rätt att yttra dig som du vill.

0 kommentarer: