Rädsla

Folk av idag är rädda för det mesta. Bakterier, terrorister, kemikalier och extremister. Anledningen till denna rädsla har jag svårt att gripa. Bakterier har vi alltid haft runt omkring oss. Terrorister är en definitionsfråga, för en person kan det vara en frihetskämpe och den andre kan det vara en terrorist.

Kemikalier är ett sådant vitt begrepp. Att vara rädd för kemikalier är i mina ögon obefogat. Extremister är däremot ett modeord som okunniga politiker kallar sina motståndare.

Vad grundar sig den här rädslan i? Svaret är lika enkelt som uppenbart. Okunskap. Personer som inte kan greppa konceptet elektricitet kallar sig för elallergiker. Personer som inte kan greppa konceptet kemikalier och hur de kan fungera kallar sig för miljökämpar.

Men om allting grundar sig i okunskap. Kan det då vara möjligt att mänskligheten i detta nu håller på att skilja sig åt olika håll. En gruppering som håller sig till ett enkelt liv. Utan konstiga saker de inte förstår. En annan gruppering som tar till sig de framsteg som förenklar liv och välmående.

Är det helt enkelt så att vissa personer är mindre begåvade av en anledning. En evolutionär anledning.

0 kommentarer: