Ideologier och förändringar

Det finns idag en viss uppfattning om att nästan alla personer i sverige och världen som har makt är mer eller mindre dum i huvet och bör om möjligt plockas bort för att ersättas med något annat. De flesta personer som har en sådan uppfattning borde se sig själva i spegeln och fundera över om de skulle kunna göra jobbet speciellt mycket bättre själva.

Om man vill skapa förändring så borde finns det några enkla men nästan universella frågor som man bör ställa sig själv innan gastande och gormande om förändring ska ske.

1. Vad bör förändras? Att byta ut VD'n för ett företag behöver inte betyda att speciellt stora förändringar sker. Att byta ut styrelseordförande eller skaffa nya ägare är oftast ett säkrare kort på att skapa förändring i ett företag.

Slutsats är att budbäraren inte alltid ska bytas ut. Byt ut budskapet som kommer eller ännu bättre skaparna ut budskapet.

2. Varför ska det förändras? Nödvändighet brukar vara den uppenbara och vanligaste förklaringen. Men tänk då efter vilken sorts nödvändighet och vem är det som anser att det är nödvändigt. Ska den stora massan bestämma om det är nödvändigt eller ska spetskompetens bestämma?

Nödvändighet bör specificeras noggrant och en kompromiss mellan massans vilja och kompetensens vilja brukar ofta ge resultat som tillfredsställer nästan alla i mer eller mindre stor skala.

3. Vem ska förändra? Är det ledningen som ska ta beslut? Ska investerare ställa krav eller ska politiker och folket ställa ideologiska krav?

På denna fråga finns inga definitiva svar. Oftast är tumregeln att förändringen ska ske så fort som möjligt och att inga formella instanser hoppas över. För att ett beslut ska kunna ske så fort som möjligt så måste alla olika insatser vara överens till att börja med.

Att komma med ett förslag från ett håll och ett annat från ett annat håll brukar skapa konflikter som drar ut på tiden. Öppenhet skapar större förståelse för de olika behoven och oftast kan fler personer ge bättre förslag än en mindre grupp.

4. Kan förändring ske på annat sätt? Denna punkt hoppar väldigt många ideologer över. Med Ideologer så menar jag politiker. Personer som värnar om tex miljön framför allting annat blundar oftast för de mest grundläggande behoven som finns i ett samhälle. Vatten mat och värme.

Personer som förespråkar frihet framför allting annat brukar stöta på problemet med rätts säkerhet. Om alla personer är fria att göra vad de vill så finns det inga regler som specificerar någonting. Ett laglöst land skulle aldrig fungera.

Konservativa personer är ofta eller nästan alltid emot utveckling. Om ett samhälle stannar så dör det. Utveckling är nödvändigt i alla former för att överleva och ta hand om de situationer som uppstår.

Socialister och kommunister stöter alltid på problemet att alla personer här i världen vill inte alltid väl mot andra. Om inte alla strävar mot samma mål så brakar systemet samman. Att hitta ett rötägg i ett samhälle är inte svårt och olika former utav socialistiska experiment här i världen har visat att de fungerar ganska dåligt.

Så vad fungerar då? En salig blandning utav ideologier och uppfattningar som kompletterar varandra i större eller utsträckning har visat sig att fungera ganska bra. Problemet med en sådan sak är att olika uppfattningar bör sättas i verkan fortare än vad de gör idag för att motverka de problem som uppstår.

Kort och gott så är det största problemet idag politikens tröghet. Däremot att avskaffa den nuvarande politiken för att införa ett mer direkt system har historien visat att det inte heller fungerar speciellt bra.

0 kommentarer: