Nyheter...

Som de allra flesta vettiga människor i detta land så brukar jag utsätta mig för en daglig dos utav nyheter. Av olika slag och från olika källor, allt för att få en så heltäckande bild som möjligt. En del media färgas starkt utav politiska ideologier samtidigt som andra tenderar till att hålla sig till den bruna tonen.

Under den senaste månaden så har det basunerats ut att världens ekonomi är på väg käpprätt åt helvette. Amerikanska politiker kastar skit på varandra, precis som franska bönder. Invaderarfientliga grupper och dess motsats har demonstrerat talat och precis som fransmännen, kastat skit.

Miljöpartiet verkar däremot gå en smula emot strömmen och har nyligen haft möte av något slag. Där de nedrökta tomtarna som anser att personlig hygien är skadligt för omgivningen har tagit en hel massa mer eller mindra dumma beslut.

De har kommit fram till att EU i dess nuvarande form är av ondska och att det bör förändras för att bättre fylla de syften och den ondskefulla agendan som de framhåller. De vill kort och gott att all form av överstatlighet ska försvinna. Förutom miljökrav då. För alla vet ju att personer med dreadlocks och skor inhandlade på myrorna är det enda som ska ha rätten att köra över alla andra.

Sist men inte minst så kom det mest briljanta förslaget. Att det ska ske en minskning utav koldioxid utsläppen inom EU på 80%. Du behöver inte fundera speciellt länge innan du inser att Eu behöver konverteras till sent 1700-tal innan det kan infrias.

Fortfarande så är stora delar utav EU i allra högsta grad beroende utav kol, olja och gas för att producera el. Vattenkraft må vara en stor källa till energi i sverige men i resten utav EU så är det två alternativ som gäller. Kärnkraft eller förbränning utav fossila bränslen.

En annan sak som logiskt sätt borde sluta fungera är alla form utav transport. Om vi nu inte ska pilla fram de gamla segelskutorna och hästdroskorna. Men de behöver tillgång till trä och spannmål som i förlängningen är i behov av diesel för att skörda och frakta.

Möljöpartiet borde ta och lägga fram förslag till hur man ska komma fram till ett mål innan man lägger fram ett mål. Att åtminstone ha en grov skiss på hur och var utsläppen ska minskas borde vara ett minimum.

0 kommentarer: